Χατζημελετιάδης Κωνσταντίνος

23 Ετών

Θέση:  ΜΕΣΟΣ

Προηγούμενοι Σύλλογοι:

  ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ

  ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤΟΣ

Στον Α.Γ.Σ. BYZAΣ από:   2020