Τμήματα Υποδομής 2021-2022

Τα τμήματα υποδομής που, διατηρούμε είναι  για όλες τις ηλικίες και χωρίζονται ανάλογα με το έτος γέννησης των παιδιών:

  • Bambini
  • Pro-Junior
  • Junior
  • Προ-παιδικό
  • Παιδικό
  • Νέων