Μωραΐτου Σάντυ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING & E-SHOP STORE – BYZAS F.C. & ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Καθηγήτρια Γερμανικών-Μεταφράστρια. Απόφοιτος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αντιπρόεδρος δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής. Μέλος ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. “Ηρόδωρος”

 

Μωραΐτης Ιωάννης

ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
Μέλος του Τμήματος Χορηγιών της ομάδας μας από το 2015 έως και σήμερα

Dodaj Μάριος
Επιχειρηματίας

Παναγιώτης Ρουμελιώτης
Έφορος τμημάτων υποδομής

Τάσος Μωραίτης
Yπεύθυνος χορηγικού τμήματος