Σωτήρης Μαυρονάσος

20 Ετών (από τα τμήματα υποδομών)

Θέση:  ΜΕΣΟΣ

Προηγούμενοι Σύλλογοι:

  ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

  Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Στον Α.Γ.Σ. BYZAΣ από:   2020