ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΑ

Σύνδεσμος παλαιμάχων ποδοσφαιριστών ΑΓΣ Βύζαντα

Σκοπός του Σωματείου είναι η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του Βύζαντα και μεταξύ άλλων συνδέσμων παλαιμάχων ποδοσφαιριστών η αλληλεγγύη, η αλληλοβοήθεια και η δημιουργία διαφόρων πολιτιστικών, κοινωνικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εθελοντικής αιμοδοσίας και άλλων καθώς και η με κάθε μέσω συμπαράσταση προς τον Α.Γ.Σ. Βύζαντα.