Μάριος Μουσκάι

20 Ετών (από τα τμήματα υποδομής)

Θέση:  ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Προηγούμενοι Σύλλογοι:   —

Στον Α.Γ.Σ. BYZAΣ από:   2012

powered by

Ακολουθήστε μας