Μάριος Λεβεντούρης

19 Ετών

Θέση:  ΜΕΣΟΣ

Προηγούμενοι Σύλλογοι:

  Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ

  Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Στον BYZA από:  Τα τμήματα υποδομών