Χαλόφτης Γιάννης

18 Ετών (από τα τμήματα υποδομής)

Θέση:  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

Προηγούμενοι Σύλλογοι:  

Στον BYZA από:  2012