Χρήστος Χριστόπουλος

17 Ετών (από τα τμήματα υποδομής)

Θέση:  ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

Προηγούμενοι Σύλλογοι:   —

Στον Α.Γ.Σ. BYZAΣ από:   2012